bos

Sidyma

Sidyma’ nın eski tarihi pek bilinmemektedir. Roma Devrinde büyük gelişme gösterdiği bilinmektedir. Bu gelişme Bizans Çağı’ nda da devam etmiştir. Roma Çağı’ ndaki gelişmenin nedeni İmparator Marcus’ tur. Marcus (450 – 457) daha imparator olmadan Perslere karşı yapılan savaşta Lykia Bölgesi’ nde hastalanır, Sidyma’ da bırakılır ve Sidymalı iki kardeşin evine yerleşir. Marcus, iyileştikten sonra kardeşlerden biri ona sorar “ eğer imparator olsaydın bize nasıl bir iyilik yapardın?” Marcus da “ Bu olması imkânsız olay olsaydı sizi şehrinizin en önde gelen kişileri yapardım” diye yanıtlar. Daha sonra II. Theodosius’ un ölümü üzerine tahta geçen Marcus sözünde durur ve Sidyma’ dan ilgisini eksik etmez, kendisine bakan bu kişilerin yüksek makamlara getirir. Güneybatı da dokuz metre yükseklikte ayakta bir yapı vardır ki bu yapı eski bir mezara ait olup sonran üzerine yapı yapıldığı, duvarda kullanılan daha eski yapı taşlarından anlaşılmaktadır. İki dağ arasındaki bu vadide çok miktarda ve çeşitli gruplan halinde mezarlar görmek mümkündür. Bunlardan Xanthos ve Pınara’ daki prizmalı gövdeli, payeli mezar anıtı türünden olan bir mezar da çok ilginçtir. Harabenin üzerine yapılan köy evleri nedeniyle bazı kalıntılar zor seçilebilir hale gelmiştir.

Seyahat acentacılığı faaliyetleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı 5011 belge numaralı A Grubu Patera Turizm Seyahat Acentası tarafından yapılmaktadır.

LİDOSK

Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği

Arama Yap

Neler Yaptık