bos

Oinoanda

Termesos’ lu Pisidya kolonistleri tarafından kurulan kentte, çoğunlukla ayakta olan etkileyici kent surları ve kuleleri kendi konularında önemli bir örnek oluşturduğu gibi, nitelikli pek çok yapıyı da barındırır. Bunlardan su köprüsü Seki tarım arazilerinin sulanmasında kullanılırken aynı zamanda günlük akıttığı 1.000 m3 su kapasitesiyle kentin su ihtiyacını karşılamaktaydı. İki büyük hamam da buna bağlı olarak yapılmıştı. Tepelerin orta yerindeki sırt düzlüğünde üst örtüsü dışında tamamen ayakta bir hamam, onun İncealiler Köyü yönündeki gezi terasında çok sayıda yazıtlı blok ve altlığın bulunduğu stoa uzanır. İki hamam, akvadük, tiyatro, tapınak ve şehir kapıları gibi kimli tanımlanabilen birçok önemli yapıya karşın işlevleri saptanamayan daha pek çok önemli yapı grupları izlenmektedir. Oinoanda Tiyatrosu yerleşimin kuzeyinde, kent surlarının dışından güneye bakar. Oinoanda İ.Ö. 2000’nin ortalarından itibaren iskân edilmiş bir kenttir. Bu kent Dörtlü Lykia Birliği’ni oluşturan Kibyra, Boubon, Balboura’yla beraber birliğin üyesiydi. Tepede düzlükten sonra başlayan yamaca yaslanmış tiyatrosu İ.S. 141 depreminde hasar görmüştür. Tiyatro erken dönem tiyatrolarının özelliğini gösterir. Sahne binasından ayrı izleyici koyağı yüz seksen dereceden fazla açıya sahiptir. Merdivenleri sıralara sonradan oyulmuştur. Sahne binasının kalıntıları yerindedir. Toplam 21 sıralı bir tiyatrodur. 12 ışınsal merdiveni vardır. Tek kademelidir. Tiyatronun yaklaşık sığarı, yerinde yapılan ölçümle1.800 kişiliktir. Kentte ele geçen Hadrianus mektubunu içeren yazılı blok ve çok sayıda yazıtlı heykel kaidesinden, burada festivaller ve kurban törenleri düzenlendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca köpek döğüşleri ve gladyatör gösterileri de düzenlendiği yine yazıtlardan anlaşılmaktadır. Kentte çok sayıda ve çeşitte mezar bulunur. Özellikle erken surun çevresinde ve kentin batı amacında er alırlar. Kimi zaman bir Kibyra aslanı taçlanan lahit kapakları, kimi zaman alın bir kaya mezarıyla ölürler kenti canlandırır. Bazen bir lahde kabartılmış duacı eller şiddetle öldürülen bir adamı, bazen de bir yazıt içerde yatanı kimliklendirir.

 

 

 

 

 

 

Seyahat acentacılığı faaliyetleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı 5011 belge numaralı A Grubu Patera Turizm Seyahat Acentası tarafından yapılmaktadır.

LİDOSK

Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği

Arama Yap

Neler Yaptık