bos

Balbura

Yazıtların kentin adının doğrulanmasına karşın, Kibyra yönetimindeki birlikte isminin geçmesi dışında tarihe ilişkin fazla bir veri yoktur. Ksanthos (bugün Eşen) Çayı'nın ana kollarından birinin kenarlarında karşılıklı yer alan iki tepe ve bu tepelerin eteklerindeki ova üstünde yayılan Balbura, Lykia kentlerinin en yükseğidir. Akropolis, ovadan 125 m. denizdense 1500 m. yükseklikte bulunan kuzeydeki tepe üstünde kurulmuş olup, kuru moloz taşlardan yapılmış 1.8 m. kalınlığında bir surla daire biçiminde kuşatılmıştır. Üst kesiminde çokgen taşlardan oluşturulmuş bir sıra görülen ve günümüze kalan bölümlerinin yükseklikleri 2.4 m.yi bulan bu sur, içinde çok sayıda devşirme malzeme kullanılmış olması nedeniyle geç dönemlere tarihlenmektedir. Ayrıca iki tepe arasındaki dar geçitte de, yüksekliği 2.5 m.ye ulaşan ve yığma taşlardan yapılmış bir sur daha görülmektedir. Aynı tepenin güney yamacında, güneye bakan küçük bir tiyatro yer alır. On altı seyirci oturma sırası içeren caveanın (seyirci bölümü) orta bölümünde, oturma sıralarını kesen, işlenmemiş bir doğal kaya kütlesi vardır. Sahne binasının (skene) bulunması gereken yerde, dikdörtgen biçiminde kesme taşlardan oluşan payandaların desteklediği ve poligonal teknikte yapılmış yüksek bir duvarla dışarıdan sınırlanan bir platform bulunmaktadır. Poligonal taş işçiliği, tiyatronun Roma döneminde yapılmış olduğunu kanıtlamaktadır. Kentin en ilginç kalıntısıdır. Burada hayvan mücadeleleri yapıldığı düşündürmektedir. Derenin öbür yanında yer alan güneydeki tepenin eteğindeyse ikinci bir tiyatro ya da tiyatroya benzer bir yapı vardır. İngiliz araştırmacı George Bean'e göre bir tiyatroda olması gereken özelliklerin hiçbirinin bulunmadığı bu yapı, tepe yamacındaki kayalara oyulmuş, yalnızca birkaç oturma sırası içeren ve doğuya bakan bir caveayla 45 m. uzunluğunda, 3 m. genişliğinde ve 90 cm. yüksekliğinde, alttan kemerlerle taşınan bir platformdan oluşmuştur. Platformun tam ortasındaysa, caveaya doğru çıkıntı yapan ve konuşmacı kürsüsü olabilecek daha küçük bir platform görülmektedir; sahne binası yoktur. Yapı resmi toplantılar için kullanılmış olabilir. Kentin merkezi kuzeydeki tepenin eteğindedir. Üzerindeki yazıttan Onesimos adında bir yurttaş tarafından yaptırıldığı anlaşılan Nemesis Tapınağı ve Roma İmparatorları Septimius Severus'la (hükümdarlık dönemi M. S. 146–211) Geta (hükümdarlık dönemi M. S. 189–212) onuruna yapılmış, üç kemerli giriş kapısı bulunan agora, bu kesimdeki belli başlı yapılardır. Kentin su gereksinimi derenin güney yanında bulunan zengin bir kaynaktan karşılanmaktaydı. Ayrıca ele geçen yazıtlarda Balbura'da bir sukemeri ve bir bent bulunduğundan söz edilmektedir.

Balbura'da bazıları volkanik taşlardan yapılmış olan çok çeşitli mezarlara rastlanmıştır. Bunların bir bölümü kaya mezar biçimindeyken, bir bölümü de kapaklarında uzanmış aslan kabartmalarının yer aldığı lahitlerdir. Karia tipinin egemen olduğu bu mezarlar arasında Lykia tipine rastlanmaması ilginçtir

 

Seyahat acentacılığı faaliyetleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı 5011 belge numaralı A Grubu Patera Turizm Seyahat Acentası tarafından yapılmaktadır.

LİDOSK

Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği

Arama Yap

Neler Yaptık