bos

Tyberissos

Tyberissos, Kaş ile Demre arasındaki Çevreli Köyü’nün (Tirmisi) 2 km. doğusundadır. Tyberissos adının Luwi dilinden gelen ve yerleşimle ilgili bir sözcük olduğu sanılmaktadır. Kentin tarihi ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Yörede gezginlerin notları dışında yeterli bir yüzey araştırması ve arkeolojik kazı da yapılmamıştır. Bununla beraber çevrede görülen bazı mezar anıtlarının üzerindeki yazıtlara dayanılarak M.Ö. 400 ‘lerde kentin var olduğu düşünülebilir. Bu kent tepe üzerine yayılmıştır. Tepenin kuzeydeki doruğu daha yüksek olduğundan burasının akropol olduğu sanılmaktadır. Ayrıca burada Rektogonal tekniğinde taşları olan, büyük olasılıkla iç kaleye ait oldukları sanılan kalıntılarla karşılaşılmıştır. Yerleşim alanı olduğu sanılan çevrede yazıtlar ve mezar anıtları da bulunmaktadır. Bu mezarlar daha çok lahit formunda olmasına karşılık Lykia dilinde yazıtlı ve ev tipinde iki kaya mezarı dikkati çekmektedir. Bunlardan biri tepeye yakın bir yerde, diğeri ise Tirmisin Ovasına yakın bir dağ eteğinde MÖ.400'e ait olup, üzerinde erkek ve kadın figürü bulunmaktadır. Akropol yamacında güvercin yuvasını andıran kayalara oyulmuş mezarlar dikkati çekmektedir. Bunların üzerinde yapılan yüzeysel bir araştırmada kentin Hellenistik ve Roma çağlarında yapıldığı, yaşandığı anlaşılmaktadır. Tepenin iki doruğu arasında kalan yerde oldukça iyi durumda blok taşlardan oluşmuş bir kalıntı ile karşılaşılmıştır. Bu kalıntının Dor üslubunda bir mabet olduğu ve burada ele geçen yazılı bir taşa dayanarak da Apollon’a ait olduğu anlaşılmaktadır.

 

Seyahat acentacılığı faaliyetleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı 5011 belge numaralı A Grubu Patera Turizm Seyahat Acentası tarafından yapılmaktadır.

LİDOSK

Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği

Arama Yap

Neler Yaptık