bos

Telmessos

Likyalılar yani kenti ilk kuranlar zamanında Telmessos olarak anılırmış kent demiştik. Kenti körfezin bittiği yere, Güneş Tanrısı Apollon kurmuş. Likyalı Tanrı Apollon, Finike Kralı Agenor’un küçük kızına aşık olmuş. Çekingen ve utangaç bu küçük kızın yanına yaklaşabilmek için küçük sevimli bir köpek kılığına girmiş Apollon. Bir tanrı olduğu için ölümlü bir insanoğluna sevgisini açıklamaktan çekiniyormuş Apollon. Kıza bağlı sadık bir köpek olmakta bulmuş çareyi. Kız kendisine alışınca genç bir delikanlıya dönüşmüş ve  kızın sevgisini kazanmış, evlenmişler. Bu evliliklerinden bir oğulları olmuş, adını da Telmessos koymuşlar. Kenti kuran Apollon da kente oğlu Telmessos’un adını vermiş.56 Depreminin eksilttiği Meğri’ nin tüm erken kalıntıları bugün liman alanı oluşturmak üzere denize dökülmüş. Eskiden geriye salt kayalar kalmış. Kentin adında yaşatılmak istenen son şey ilk havacı şehit Fethi Bey olmuştur: geçmiş zamanların tüm Telmessos şehitleri adına, kentin adı artık Fethiye’ dir. Antik döneme ait yazılı kaynaklarda: Telmessos’da, çok büyük bir tiyatro yapısının bulunduğu anlaşılınca, burada, resmi arkeolojik kazı çalışmaları yapılmış ve 3–4 metrelik toprak kazılınca, altında, bu sözü edilen tiyatronun oturma sıralarına ulaşılmış. 1995 yılına kadar yapılan kazı çalışmalarında, tiyatrodan kalabilen tüm kalıntılar, gün ışığına çıkarılmış. Bu büyük tiyatronun: erken Roma döneminde inşa edildiği, MS.2.yüzyılda, Bizanslılar döneminde ise onarım gördüğü, toplam seyirci kapasitesinin: 6000 kişi olduğu ve biraz önce sözünü ettiğim gibi, Bizans  döneminde onarım ve değişiklik görerek: Arena olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Tiyatronun üst oturma sıralarının tamamı: ilçe merkezindeki kordon çalışmasında, dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Günümüzde: tiyatronun mevcut oturma kapasitesi: 2000 kişiliktir. 4 tane olan giriş ve çıkışlarından ise, biri bozulmuş, diğer 3 tanesi sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Önemli kehanet ocakları bulunur. İskender bile Telmessos’ lu kâhin Aristandros’dan öğrendiği gelecekte arkadaşlarından birinin ihanetini görür ve önlemini alır. Telmessos’ tan geriye az şey kalmıştır. Likya’ nın uzak geçmişinin anlaşılmasında kaya mezarları yardımcı olur. Atlı Kakasbos her yerdedir. Yoksulların da varsılların da korur ölüsünü, dirisini.

Seyahat acentacılığı faaliyetleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı 5011 belge numaralı A Grubu Patera Turizm Seyahat Acentası tarafından yapılmaktadır.

LİDOSK

Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği

Arama Yap

Neler Yaptık