Lykia İzcilik ve Doğaseverler Kültür Derneği

| | | |

Erasmus+ Hareketlilikleri

SOCIAL CROWDFUNDING FOR NEW ENTREPRENEURS

Konum: Kaunas/Litvanya

Organizasyon: Innovative Projects

Tarih: 17.03.2024-23.03.2024

Proje, sosyal kitle fonlaması yoluyla girişimciliği teşvik ederek Avrupa'daki genç işsizliğiyle mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Yüksek işsizlik oranlarına sahip ülkelerdeki gençlere yönelik olan bu proje, onlara iş fikirlerini fonlama fırsatı sunmaktadır. Proje, çeşitli bir genç girişimci grubu oluşturmayı, iş kavramlarını geliştirmeyi, fikirleri yatırımcılara sunmayı ve onları Avrupa kitle fonlaması platformlarıyla tanıştırmayı hedeflemektedir. Avrupa Gençlik Hedefleri ile uyumlu olarak, kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği ve kaliteli istihdam vurgulanmaktadır. Etkinlikler, katılımcıların girişimci, matematiksel ve dijital yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim ziyaretleri, atölye çalışmaları ve dijital beceri geliştirme içermektedir.
Bu projenin ihtiyacı, Avrupa genelindeki yüksek genç işsizlik oranlarından kaynaklanmaktadır, bu durum ekonomik büyümeyi ve sosyal uyumu kısıtlamaktadır. Gençler, iş piyasasına girmekte önemli engellerle karşı karşıyadır, bunlar arasında pratik becerilerin eksikliği ve iş kurmak için sermayeye erişim bulunmamaktadır. Bu proje, genç Avrupalılara sosyal kitle fonlaması yoluyla kendi girişimlerini başlatmak için gereken bilgi, beceri ve finansal içgörülerle donatılmasını sağlayarak bu zorluklara yanıt vermektedir. Girişimcilik ve yenilik kültürünü teşvik etmeyi, böylece yeni istihdam fırsatları yaratmayı ve kıtanın ekonomik dayanıklılığına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, proje şunları amaçlamaktadır:

1. Girişimciliği teşvik ederek Avrupa'daki genç işsizliği azaltmak.

2. Sosyal kitle fonlaması ile ilgili bilgi ve becerileri geliştirmek.

3. Gençler arasında dijital okuryazarlık ve girişimci yetkinliklerini teşvik etmek.

4. Yenilikçi ve sürdürülebilir iş fikirlerinin geliştirilmesini desteklemek.

5. Farklı ülkelerden gençler arasında Avrupa kimliğini ve işbirliğini güçlendirmek.

6. İş girişimlerinde cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek.


Instagram

Lykia İzcilik ve Doğaseverler Kültür Derneği

Kışla mh. Şht. Binbaşı Cengiz Toytunç Cd. No: 118/4 07040 Muratpaşa/ANTALYA

+90 507 760 78 76

info@lidosk.org.tr

 

Aktif Dil / Active Lang